Výchovné poradenstvo nie je len o problémoch...

 

    Uč sa, buď dobrý a nevymeškávaj! Veď to poznáte! Známa šablona. Ak ju porušíte, nasledujú výčitky, sankcie a tresty...

Milí žiaci, nebudete mať celý život 15,16, či 18 rokov. S pribúdajúcim vekom sa vaše názory budú rapídne meniť a na základe skúseností a toho, čo ste sa o živote naučili budete žiť. To čo vyznávate a čím sa nadchýňate teraz, sa vám už o pár rokov bude zdať smiešne a detinské. Berte preto školu ako výzvu. Prekonať nechuť k učeniu, strach z písomky, chuť uliať sa z vyučovania, to všetko je tréning na zvládanie podobných pocitov v zamestnaní, kde však na rozdiel od školy, ste zodpovední už sami za seba, prípadne aj za svoju vlastnú rodinu. Tolerovanie spolužiaka so svojskými zvykmi, otrasným správaním, rešpektovanie iného názoru, prispôsobenie sa väčšine a potlačenie vlastných plánov v prospech ostatných je príprava na spolužitie v manželstve a obetovanie svojho "ja" v prospech svojich detí. Škola nie je len o učení, ale aj o výchove.

     Viem, určite to nemáte ľahké, spolužiaci, učitelia, rodičia, priatelia, vzťahy s nimi,  vlastné plány, zdravie, láska, viera alebo hľadanie Boha, to všetko so sebou nesie otázky a odpovede nie sú vždy po ruke... Bol by som rád, keby ste v takom prípade zašli na kus reči. Nevravím, že vám hneď odpoviem, určite pomôžem, ale nájdem si na vás čas. Budeme spolu hľadať odpovede a riešenia. Nemusíme sa stretávať len pri riešení vašich prehreškov proti školskému poriadku a záujme o štúdium na  vysokých školách. Som vám k dispozícii!